1958

L’ORIGEN

El matrimoni format per Josep Palau Peguera i Maria Ortiz Farreras creen l’empresa a Juneda, sota la raó social de Josep Palau Peguera. Inicialment es dedicava a la fabricació i comercialització de canonada junta rígida i de biguetes.

1971

NOVA UBICACIÓ DE LA FÀBRICA

Per a poder ampliar les instal·lacions i la gamma de productes es decideix canviar la ubicació de la fàbrica a la ubicació actual. Es deixa de fabricar biguetes i es manté la fabricació de canonada junta rígida. També s’amplia la gamma de productes amb la fabricació de formigó com a blocs, revoltons i vorades.

Durant aquesta dècada s’incorpora a l’empresa en Ramon Palau Ortiz, fill del Josep Palau i la Maria Ortiz.

1983

CONSTITUCIÓ DE L’EMPRESA

A l’ abril de 1983 es constitueix l’empresa Tuberías y Prefabricados Palau, SA. La fundació de la societat es manté en la família Palau i està constituïda per Josep Palau Peguera i el seu fill Ramon Palau Ortiz. La Teresa Boronat Olivart també forma part de la societat.

Amb el temps el matrimoni format per en Ramon Palau i la Teresa Boronat lideraran la direcció de l’empresa. En Ramon Palau exerceix les funcions de gerent i la Teresa Boronat, les funcions de direcció de planta.

1990

EN PERMANENT EVOLUCIÓ

Aproximadament a la dècada de 1990 es decideix donar un pas més i començar amb la fabricació de canonada amb junta elàstica per a satisfer les necessitats del mercat. D’aquesta manera l’empresa amplia la seva gamma de productes alhora que va incrementant la seva quota de mercat.

En aquests anys l’empresa aposta per incorporar al jove Josep Antón García com a representant comercial, amb l’objectiu d’abastar tot el mercat autonòmic.

1995

CREACIÓ D’UN LABORATORI PROPI

Davant les exigències normatives i els continus controls de qualitat que s’han de realitzar en la producció, es crea un laboratori propi que desenvolupi diàriament els controls de qualitat per a oferir als clients un nivell òptim de qualitat.

2000

SEMPRE INNOVANT

L’any 2000 s’amplien les naus de l’empesa per a poder iniciar la fabricació de marcs i arquetes de formigó armat. PPALAU es converteix en una de les empreses pioneres i líders en la fabricació d’aquests productes a nivell internacional.

2004

LA TERCERA GENERACIÓ PALAU

L’any 2004 entra a formar part de l’empresa una nova generació formada per la Carme Palau Boronat i la Pilar Palau Boronat, filles d’en Ramon Palau i Teresa Boronat (socis i fundadors de Tuberías y Prefabricados Palau, SA). Uns mesos més tard comença a treballar en Carles Beà Castellarnau com a encarregat de planta.

D’aquesta manera el lideratge de l’empresa continua a la família Palau i s’inicia el traspàs de càrrecs d’una generació a una altra.

2014

COMENÇA LA INTERNACIONALITZACIÓ

Davant la situació econòmica del país es decideix ampliar el mercat i es realitzen les primeres vendes al mercat francés.

2016

CONSOLIDACIÓ NACIONAL i INTERNACIONAL

En aquest any s’amplia la xarxa comercial amb la incorporació de representants comercials per a l’àmbit nacional i el mercat francés.

L’empresa es va consolidant i ampliant el seu mercat a nivell nacional i europeu.

2018 - 2020

CREIXEMENT DE L’EMPRESA

L’any 2018 es constitueix la societat Elementos de Hormigón Palau, SL, que es dedica a la comercialització de prefabricats de formigó a l’àmbit nacional. L’any 2020 la societat HormiPalau, SL, destinada a la comercialització de prefabricats al mercat francés. I PrefaPalau, SL, destinada a la comercialització de prefabricat a l’àmbit autonòmic.

En l’actualitat el grup de societats que actua sota el paraigua de la marca de prefabricats de formigó Palau té com a socis la família Palau, ja que les empreses del grup estan formades pels socis fundadors, en Ramon Palau Ortiz i la Teresa Boronat Olivart, juntament amb les seves filles, la Carme Palau Boronat i la Pilar Palau Boronat.