PREFABRICATS PER A LA CONSTRUCCIÓ

Families
VORADES, CORBA
447T2CUCCVT-2 CORBA CÒNCAVA
447T2CUCVXT-2 CORBA CONVEXA
447T3CUCCVT-3 CORBA CÒNCAVA
447T3CUCVXT-3 CORBA CONVEXA
447T5CUCCVT-5 CORBA CÒNCAVA
447T5CUCVXT-5 CORBA CONVEXA
VORADES, ESCAIRE
448T2ESCCVT-2 ESCAIRE CÒNCAVA
448T2ESCVXT-2 ESCAIRE CONVEXA
448T3ESCCVT-3 ESCAIRE CÒNCAVA
448T3ESCVXT-3 ESCAIRE CONVEXA
448T5ESCCVT-5 ESCAIRE CÒNCAVA
448T5ESCVXT-5 ESCAIRE CONVEXA
VORADES, EMBORNAL
449T2IMBORT-2 EMBORNAL
449T3IMBORT-3 EMBORNAL
449T5IMBORT-5 EMBORNAL
LLAMBORDA, VORADES
45061020GRLLAMBORDA 100x200x60 B/H 3.6 GRIS
45081020GRLLAMBORDA 100x200x80 B/H 3.6 GRIS
45081020NELLAMBORDA 100x200x80 B/H 3.6 NEGRA
45081020RJLLAMBORDA 100x200x80 B/H 3.6 VERMELLA
45081020AMLLAMBORDA 100x200x80 B/H 3.6 GROGA
45081010GRLLAMBORDA 100x100x80 MITJANA GRIS
45081122GRLLAMBORDA UNI 112x225x80 B/H3.6 GRIS
VORADES
46402007CBLLOSA PAVIMENTACIÓ 400x200x70 BISELLAT B/H/U
46402007SBLLOSA PAVIMENTACIÓ 400x200x70 B/H/U
46404007CBLLOSA PAVIMENTACIÓ 400x400x70 BISELLAT B/H/U
46404007SBLLOSA PAVIMENTACIÓ 400x400x70 B/H/U
46604007CBLLOSA PAVIMENTACIÓ 600x200x70 BISELLAT B/H/U
46604007SBLLOSA PAVIMENTACIÓ 600x200x70 B/H/U
VORADES, RIGOLA
47303008BCRIGOLA 80x300x300 BLANCA PFN
47303008GRRIGOLA 80x300x300 GRIS PFN
47202008BCRIGOLA 80x200x200 BLANCA PFN
47202008GRRIGOLA 80x200x200 GRIS PFN
VORADES, CUNETA
4800301050CUNETA RIGOLA 300x100x500 B/H/T
4800401350CUNETA RIGOLA 400x130x500 B/H/T
VORADES, REMUNTABLE
4105152050GUAL PETIT 50/150x200x500 B/H/T
4106251350AMERICÀ 65/250x130x500 B/H/T
410625135LAMERICÀ LLIS 65/250x130x500 B/H/T
412530BR01BR-1 250/300x200x600 PFN
413527IM40IMPU-40 350/270x400x600 PFN
415560IM60IMPU-60 550/600x270x400 PFN
42102010G2G-2 100/100x200x1000 PFN
VORADES, GUAL
446T5PSADRGUAL PEATONAL T-5 SABADELL DRET
446T5PSAIZGUAL PEATONAL T-5 SABADELL ESQUERRA
VORADES, JARDÍ
42082010J1JARDÍ-1(A4) 80x200x1000 B/H/S
42082010P1P-1 (A3) 80x200x1000 B/H/S
42082010T1TAULÓ-1 80x200x1000 B/H/S
42082010TFTAULÓ-FIOL 80x200x1000 B/H/S
42082510T3TAULÓ-3 80x250x1000 B/H/T
42102550J3JARDÍ-3 100x250x500 B/H/S
42152510T2TAULÓ-2 150x250x1000 B/H/T
4215301JVOJARDÍ V.O 150x300x1000 B/H/T
4215301TVOTAULÓ V.O 150x300x1000 B/H/T
42202010T4TAULÓ-4 200x200x1000 B/H/T
42202310G3G-3 200x235x1000 PFN
4308200910FIOL (1) 80x200x910 B/H/S
4308201120FIOL (2) 80x200x1120 B/H/S
ESCOCELL, VORADES
43102508R8RELIGA 800 100x250x800
43102510R1RELIGA 1000 100x250x1000
43102512R2RELIGA 1200 100x250x1200
43102580TATAULAT-80 100x250x800
ESCOCELL, VORADES
430825AC80ESCOCELL CIRCULAR Ø800 800x250x80
430825AC10ESCOCELL CIRCULAR Ø1000 1000x250x70
430825AC12ESCOCELL CIRCULAR Ø1200 1200x250x80
Necessites ajuda?
Contacta'ns