AVÍS LEGAL

Dades del propietari del domini

Les dades de contacte del prestador del servei i propietari del lloc web ppalau.com (d’ara endavant, el lloc web) són les següents:

Entitat: Tuberías y Prefabricados Palau S.A.
CIF: A25030768
Direcció / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: info@ppalau.com
Telèfon: 973150309

Entitat: Hormi Palau,SL
CIF: B01907435
Direcció / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: info@ppalau.com
Telèfon: 973150309

Entitat: Unió de Finques Palau,SA
CIF: A08815680
Direcció / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: info@ppalau.com
Telèfon: 973150309

Entitat: Elementos de Hormigón Palau,SL
CIF: B44270205
Direcció / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: info@ppalau.com
Telèfon: 973150309

Entitat: Prefa Palau,SL
CIF: B01907427
Direcció / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: info@ppalau.com
Telèfon: 973150309

Entitat: Logis Palau,SL
CIF: B05375282
Direcció / C. P: Crta. Tarragona, 25430, Lleida
Correu electrònic: info@ppalau.com
Telèfon: 973150309

Objecte de pàgina:

Tuberías y Prefabricados Palau S.A. ha publicat aquest lloc web per proporcionar als visitants i usuaris potencials informació detallada sobre els seus productes i serveis, així com sobre les rutes de contacte.

L’accés a la informació relativa als Productes i Serveis de l’Entitat es disposa de vostè i es detalla en el seu contingut. La informació que es mostra en aquest lloc web queda a disposició gratuïta dels usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d’accés.

Exactitud de la informació

L’Entitat realitza tot el possible per a l’exactitud i actualització de la informació publicada al seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de llegir-lo. Així mateix, l’Entitat no es responsabilitza dels danys i perjudicis soferts per l’usuari que puguin derivar-se de l’accés a aquest lloc web o de l’ús dels continguts d’aquest lloc web.

Enllaços a pàgines de tercers:

L’Entitat pot incloure dins dels seus continguts enllaços a llocs propietat i/o gestionats per tercers amb la finalitat de facilitar l’accés a la informació disponible a través d’Internet. L’Entitat no assumeix cap responsabilitat per l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i els continguts situats fora d’ella. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat merament informatiu i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o qualsevol relació entre l’Entitat i les persones o entitats autores i/o gestores d’aquests continguts o propietaris dels llocs on es troben.

Garanties i Responsabilitats

L’Entitat no garanteix el funcionament permanent del lloc web ni l’absència d’errors de programari, fallades de comunicacions o altres problemes de Maquinari, no responent en cap cas a les conseqüències que se’n puguin derivar per als usuaris. No obstant això, l’Entitat intentarà prestar assistència tècnica a l’usuari en la mesura del possible, de manera que qualsevol sol·licitud d’informació o resolució d’incidències, en relació amb el Lloc Web i el seu funcionament, serà a càrrec de l’Entitat a la següent adreça tppalau@tppalau.com

Drets de Propietat Intel·lectual

Aquest lloc web es regeix per la legislació espanyola i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

Tots els elements (marques registrades, dissenys, textos, enllaços, logotips, imatges, vídeos, elements de so, programari, bases de dades, codis…) continguts a la pàgina www.tppalau.com. Aquests elements són propietat exclusiva de l’Entitat.

Queda estrictament prohibida qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic o qualsevol altra explotació de la seva part o part dels continguts d’aquest lloc web, realitzats en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònics, mecànics o no, llevat de l’autorització prèvia i per escrit de l’Entitat. Qualsevol vulneració d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals oportuns.

L’Entitat no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquest lloc web, els serveis o els seus continguts.

La legitimació dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts facilitats pels Usuaris és responsabilitat exclusiva dels mateixos.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el compliment i interpretació dels mateixos, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili del Titular de la pàgina web.